Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan,
informatie, beeldmateriaal, foto's en/of berichtgevingen die verstrekt worden via
www.shoppepper.com op enigerlei wijze te verspreiden.
DISCLAIMER