Een doeltreffend middel is steeds een analyse van uw winkel of formule gebleken. Stapsgewijs
wordt gekeken naar assortiment(-sopbouw), routing, beleving, uitstraling, marktpositie,
branding, verlichting, VM, POS, etc. Ook nemen we de conventionele marketing-P's mee.

Hoe de zaken georganiseerd zijn op de winkelvloer legt vaak ook de interne organisatie bloot.
Zo kunnen we structureel aan oplossingen werken voor het beeld van de toekomstige
formule/concept. We pakken meteen de kern van het probleem.

Ook de aansluiting van uw winkeldbeeld op het profiel van de klant wordt geanalyseerd.

Shoppepper komt als onafhankelijke externe partij, "mystery guest", een analyse van uw winkel
of fromule maken. De ervaringen en bevindingen worden verwerkt in een presentatie en aan u
voorgelegd met wat suggesties voor eventuele oplossingen

Klik
hier voor een vrijblijvende offerte voor een analyse van uw winkel of formule.
ANALYSE